facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

LXXVII PROMOCJA DOKTORSKA

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią uroczysta promocja doktorska odbędzie się we wtorek 21 października w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego (ul. Bankowa 12 w Katowicach, I piętro). Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk, która rozpocznie się o godz. 12.00, zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych przebiegiem tego wydarzenia. Tytuł doktora habilitowanego otrzymają w tym dniu dwie osoby, będące pracownikami uczelni wyższych. Spośród dwudziestu jeden promowanych doktorów jedenaście osób to pracownicy Uniwersytetu Śląskiego a pozostałe osoby zatrudnione są w uczelniach i instytucjach takich jak: Wojskowa Akademia Techniczna, Wyższa Szkoła Biznesu, Urząd Miejski w Świętochłowicach, Urząd Miejski w Skoczowie, Spółdzielnia Mieszkaniowa w Jastrzębiu Zdroju oraz redakcja „Gościa Niedzielnego”. Prace habilitacyjne obronione zostały na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i na Wydziale Nauk Społecznych. Prace doktorskie obronione zostały na wydziałach: Biologii i Ochrony Środowiska (5), Nauk Społecznych (10) oraz Prawa i Administracji (6). Stopień doktora w Uniwersytecie Śląskim do chwili obecnej uzyskało 2385 osób, natomiast doktora habilitowanego 332 osoby. Oto nazwiska osób promowanych: Z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk biologicznych otrzyma: dr hab. Beata GABRYŚ dyplom doktora w zakresie nauk biologicznych otrzymają: dr Jolanta JUCHIMIUK dr Aleksandra LEGIEĆ dr Aleksandra SPAŁEK-WOŁCZYŃSKA dr Magdalena ROST dr Joanna SZYMANOWSKA-PUŁKA dr Tomasz RUSIN Z Wydziału Nauk Społecznych dyplom doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych otrzyma: dr hab. Małgorzata BARON-WIATEREK dyplom doktora w zakresie nauk humanistycznych otrzymają: dr Dorota WOCHNIK dr Zdzisława DACKO-PIKIEWICZ dr Urszula MICHALIK dr Elżbieta MIODEK dr Marta Izabela MISZCZAK dr Marek ŁUCZAK dr Bogusław DZIADZIA dr Piotr SITEK dr Marcin GACEK dr Jacek DRAŻYK Z Wydziału Prawa i Administracji dyplom doktora w zakresie nauk prawnych otrzymają: dr Magdalena HABDAS dr Sonia SŁABICKA dr Andrzej BURA dr Maciej MĄCZYŃSKI dr Rafał ADAMUS dr Cezary PODSIADLIK dr Mirosław PAWEŁCZYK dr Rafał BLICHARZ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.