facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONWERSATORIUM POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZYCZNEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na kolejne konwersatorium, podczas którego dr hab. Krzysztof Szot z Institut fuer Schicht und Ionentechnik Forschugszentrum Juelich (Niemcy) wygłosi wykład Rola defektów rozciągłych w przejściu izolator-metal w materiałach typu ABO3 o strukturze perowskitu. Konwersatorium odbędzie się w piątek 17 października o godz. 12.30 w sali nr 160 Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Badania podwójnych tlenków metali przejściowych o strukturze perowskitu z wykorzystaniem technik mikroskopowych o wysokiej rozdzielczości (HRTEM, AFM, STM) wykazały, że defekty w tych materiałach mają tendencje do akumulacji. Jest to sprzeczne z klasycznym opisem chemii defektów postulującym statystyczne rozłożenie defektów punktowych w sieci krystalicznej. Najczęściej spotykaną forma defektów w tych materiałach są defekty rozciągle: dyslokacje, płaszczyzny krystalograficznego ścinania oraz błędy ułożenia. Ten rodzaj niedoskonałości sieci krystalicznej odgrywa bardzo duża rolę w procesach transportu masy i ładunku elektrycznego. Szybkie procesy segregacji jonów w warstwie powierzchniowej perowskitów oraz niezwykle krótkie czasy potrzebne do osiągnięcia równowagi termodynamicznej defektów w wysokich temperaturach i pod niskim ciśnieniem parcjalnym tlenu powiązane są z własnościami defektów rozciągłych spełniających role dróg łatwej dyfuzji. Po raz pierwszy w oparciu o model lokalnego przejścia izolator-metal-nadprzewodnik zachodzącego wzdłuż dyslokacji udowodniono, że przejście to może pojawiać się dla dużo mniejszych koncentracji defektów, niżby to wynikało z kryterium Motta. Najnowsze badania pokazują, że modyfikacja struktury elektronowej w obszarze defektów rozciągłych opisuje bardzo dobrze tzw. resistive switching, nowy fascynujący efekt odkryty w perowskitach, który być może zrewolucjonizuje technologie trwałych pamięci o nano-wymiarach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.