facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA JUBILEUSZOWA W STUDIUM PRACY SOCJALNEJ

W czwartek i piątek 16 i 17 października na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja naukowa Socjologia i polityka społeczna a aktualne problemy pracy socjalnej w Polsce. Okazją do jej zorganizowania stały się obchody 10-lecia istnienia Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Konferencja przygotowana jest przez Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcję Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Instytut Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarnego spotkania poświęconego różnym aspektom pracy socjalnej, widzianego z perspektywy kilku dziedzin nauki. Program konferencji: 16 października - czwartek (Nowa Aula) godz. 10.00 - Otwarcie konferencji i przywitanie gości 10.30 - 13.30 - Sesja Jubileuszowa 10-lecia Studium Pracy Socjalnej IS UŚ Prof. dr hab. Kazimiera Wódz (UŚ) - 10 lat Studium Pracy Socjalnej Prof. dr hab. Kazimierz Frieske (UW) - Praca socjalna i socjologia: ile człowieka jest w człowieku? 11.45 - 12.15 Przerwa Dr Krystyna Faliszek (UŚ) - Projekty socjalne studentów SPS w praktyce Prezentacja studentów SPS IS UŚ Prezentacja absolwentów SPS IS UŚ 13.30 - 15.00 Przerwa godz. 15.00 - 18.00 - Sesja I (Sala Rady Wydziału NS) - moderator prof. dr hab. Krzysztof Piątek Prof. dr hab. Krzysztof Frysztacki (UJ) - Aktualne dysputy wokół welfare Doc. dr Helena Kolibova (OPF SU - Czechy) - Doświadczenia z pracą wolontariuszy - studentów wydziałów ekonomicznych Dr Jolanta Grotowska-Leder (UŁ) - Underclass - kategoria teoretyczna i przedmiot działań praktycznych 16.15 - 16.30 Przerwa Dr Teresa Sołdra Gwiżdż (UO) - Kwestie społeczne w socjologii Śląska Mgr Alina Kubicova (OPF SU - Czechy) - Counselling as a Method of Work in the Social Work Mgr Arkadiusz Karwacki (UMK) - Reprodukcja "kultury ubóstwa" społeczności popegeerowskich - charakter procesów Mgr Marcin Ziemkowski (UMK) - Wspólnoty religijne a kapitał społeczny. Casus Wschodniej Anglii 17.30 - 18.00 Dyskusja 17 października - piątek (Sala 233) godz. 9.00 - 13.00 - Sesja II - moderator prof. dr hab. Kazimiera Wódz Prof. dr hab. Krzysztof Piątek (UMK) - Polityka społeczna - praca socjalna (w poszukiwaniu związków i zależności) Dr Jerzy Krzyszkowski (UŁ) - Lokalna polityka społeczna w działaniu. Analiza powiatowych strategii rozwiązywania problemów społecznych Dr Marek Rymsza (UW) - Praca socjalna w modelu aktywnej polityki społecznej Dr Krystyna Leśniak-Moczuk (UR) - Polityka społeczna w społecznej gospodarce rynkowej 10.45 - 11.15 Przerwa Dr Grażyna Magnuszewska-Otulak (UW) - Pomoc społeczna wobec problemu niepełnosprawności Dr K. Czekaj, dr A. Niesporek (UŚ) - Kształcenie do pracy socjalnej wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości społeczno-ekonomicznej w Polsce Mgr Katarzyna Szymańska (UMK) - Migracje jako problem polityki społecznej (na przykładzie Polski) 12.30 - 13.00 Dyskusja godz. 13.00 - 13.30 - Zamknięcie konferencji i pożegnanie gości

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.