facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ - OD NAUKOWEGO BADANIA DO POLITYCZNEJ STRATEGII

W poniedziałek 13 października w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach, ul. Bankowa 12 rozpocznie się polsko-niemiecka sesja Zrównoważony rozwój - od naukowego badania do politycznej strategii. Sesja jest organizowana przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego oraz ITAS Forschungszentrum Karlsruhe i potrwa do 15 października. Celem konferencji jest porównanie naukowych, politycznych, administracyjnych i gospodarczych sposobów podejścia do problematyki zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Niemczech, poprzez wymianę odpowiedniej wiedzy i doświadczeń. Jedną z podstaw do dyskusji będzie dokument Strategia rozwoju zrównoważonego Polski do 2025 roku oraz wyniki projektu HGF (Humboldt Gesellschaft Forschung) Global zukünftige Entwicklung – Perspektiven für Deutschland. Przedmiotem konferencji będą trzy wzajemnie powiązane aspekty: - podstawowe pytania i problemy zrównoważonego rozwoju, które zarazem w specyficzny sposób przejawiają się w określonych narodowych warunkach i rodzą tu także specyficzne konflikty (np. między ekologią a ekonomią), - strategie działania w zakresie zrównoważonego rozwoju w wybranych dziedzinach: technice produkcji, kształceniu zawodowym, zachowaniu substancji budowlanej i ochronie dziedzictwa kulturowego; motywem przewodnim powinna być kwestia kształcenia dla zrównoważonego rozwoju wraz z uwzględnieniem odpowiednich konkretyzacji w różnych obszarach kształcenia (szkolnictwo, w tym zawodowe, wyższe itp.), chodzi też o pokazanie strategii, koncepcji i realizacji charakterystycznych dla każdego z krajów, - możliwości zastosowania strategii zrównoważonego rozwoju na poziomie krajowym i przede wszystkim na poziomie lokalnym. Celem konferencji jest nie tylko wymiana wiedzy i doświadczeń, lecz także określenie tego, co w wymiarze międzynarodowym jak i w odniesieniu do bilateralnych stosunków polsko-niemieckich może być traktowane jako wkład obu krajów do zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Konferencja powinna się również przyczynić do pogłębienia już istniejących i do nawiązania nowych stosunków w celu lepszego wykorzystania możliwości budowania naukowo wspomaganych politycznych strategii. W programie obrad znalazły się różnorodne referaty polskich i niemieckich specjalistów dotyczące problematyki zrównoważonego rozwoju. Referatom towarzyszą dyskusje.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.