facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wystawa „FUSION EXPO”

Od 3 do 20 listopada 2009 r. Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego gościć będzie wystawę „FUZJA JĄDROWA, ENERGIA PRZYSZŁOŚCI”.
Wystawę będzie można zwiedzać bezpłatnie: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz w soboty od 9.00 do 15.00.

Uroczyste otwarcie wystawy odbędzie się 3 listopada 2009 r. o godz. 12.00 w auli Pawlikowskiego Instytutu Fizyki Uniwersytetu Śląskiego (ul. Uniwersytecka 4, Katowice). W otwarciu wystawy weźmie udział prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper z Zakładu Fizyki Jądrowej i Jej Zastosowań.

Grupy zorganizowane (maksymalnie 50 osób) proszone są o wcześniejsze ustalenie terminu zwiedzania pod numerem telefonu: 032 359 11 70.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.