facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

„Rola Narodowego Forum Doradztwa Kariery w budowaniu Całożyciowego Doradztwa Kariery” - konferencja

                                                                                  

Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zapraszają na konferencję „Rola Narodowego Forum Doradztwa Kariery w budowaniu Całożyciowego Doradztwa Kariery”. W otwarciu konferencji weźmie udział prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Konferencja jest także zaproszeniem do członkostwa w Śląskim Forum Doradztwa Kariery i do wzięcia czynnego udziału w wyborach doradców szkolnych i zawodowych oraz pośredników pracy ze wszystkich środowisk.

Wybory i konferencja odbędą się 5 listopada 2009 r. o godz. 12.00 w auli im. K. Lepszego Uniwersytetu Śląskiego, w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 w Katowicach.

Zapraszamy również pracodawców, przedstawicieli samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, naukowców i wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości, budowaniem dobrobytu społeczeństwa wiedzy i likwidacją bezrobocia na Śląsku i w naszym Kraju.

W konferencji udział wezmą:

  • Prof. dr hab. Adam Biela: Pomoc psychologiczna w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania kariery zawodowej przez ludzi młodych;
  • Włodzimierz Trzeciak: Działalność i rozwój Narodowego Forum Doradztwa Kariery;
  • Czesław Noworol: Wyzwania dla doradców kariery w świetle rezolucji Rady Europy i Komisji Europejskiej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną na adres bk@us.edu.pl.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery jest stowarzyszeniem, które zgodnie z Rezolucją Rady Unii Europejskiej z dnia 28 maja 2004 r., w sprawie rozwoju całożyciowego poradnictwa zawodowego, zrzesza doradców zawodowych, pośredników, przedstawicieli nauki, samorządów terytorialnych, pracodawców, instytucji rynku pracy, instytucji szkoleniowych, służb zatrudnienia i in. Działa jako platforma umożliwiająca wymianę wiedzy i doświadczeń aby poprzez dyskusje wspólnych problemów i projektów osiągać wspólne cele, zgodnie z wdrażaniem strategii uczenia się przez całe życie, procesu Bolońskiego i rezolucji Lizbońskiej.

Uchwała Zarządu Krajowego o powołaniu Śląskiego Forum Doradztwa Kariery daje zielone światło do oczekiwanych w regionie działań na rzecz budowania systemu poradnictwa zawodowego w Polsce, integracji doradców zawodowych z różnych środowisk m.in. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Szkolnych Ośrodków Kariery, Powiatowych Urzędów Pracy, Akademickich Biur Karier, Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, struktur OHP, jak również pośredników pracy ze wszystkich środowisk. Ponadto umożliwia osiągnięcie tak ważnych celów jak doskonalenie jakości usług doradczych i pośrednictwa pracy, upowszechnianie osiągnięć i dobrych praktyk, krzewienie idei przedsiębiorczości, zwłaszcza wśród młodzieży, wspieranie polityki rynku pracy oraz rozwój niepublicznych służb zatrudnienia.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.