facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XII CYKL WYKŁADÓW: WYBRANE PROBLEMY EKOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

logo Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem kolejnego XII już cyklu wykładów Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska. Wykłady odbywają się co tydzień w czwartek o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Kolejny wykład: Od koron drzew do klawiatury komputera czyli 7 milionów lat ewolucji człowieka (prezentacja multimedialna) w czwartek 9 października wygłosi dr Andrzej Boczarowski z Wydziału Nauk o Ziemi UŚ. Wszystkie wykłady w ramach cyklu są otwarte i bezpłatne, może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Aktywny udział w cyklu umożliwi uzyskanie specjalnego dyplomu ukończenia kursu. Cykl interdyscyplinarnych wykładów dotyczących problemów środowiska, jego ochrony oraz edukacji ekologicznej będzie prowadzony przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego - specjalistów z różnych dziedzin związanych z problematyką środowiskową oraz, w ramach serii Forum Natura i wykładów Polskiego Klubu Ekologicznego, gości z innych uczelni, placówek naukowych i instytucji. Każdy wykład będzie się kończył otwartym forum dyskusyjnym na najbardziej aktualne problemy związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. Serdecznie zapraszamy! Harmonogram wykładów w I semestrze roku akademickiego 2003/2004 Dodatkowe informacje: Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego 40-007 Katowice ul. Bankowa 9 tel./fax: (0-32) 359 12 35 e-mail: cscs@us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.