facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

REKTORZY UCZELNI ŚLĄSKICH W KATOWICACH

Dzisiaj w środę 1 października w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach odbędzie się spotkanie Rektorów Uczelni tworzących Ligę Rektorów Śląskich. W spotkaniu wezmą udział prof. dr hab. Marian Harasimiuk - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Prezydent Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, prof. dr hab. Józef Musielok - Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz prof. Zdenek Jirasek - Rektor Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Rolę gospodarza będzie pełnił Rektor Uniwersytetu Śląskiego - prof. dr hab. Janusz Janeczek. Ideą powołania Ligi Rektorów Śląskich jest zbudowanie wspólnej płaszczyzny działania w oparciu o bliskość geograficzną i kulturową. Współpraca ta może w przyszłości wyrażać się we wspólnych przedsięwzięciach i projektach. Spotkanie Ligi w pełnym składzie, z udziałem Rektorów Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ostrawskiego odbędzie się jeszcze jesienią tego roku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.