facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

We wtorek 30 września w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach odbędzie się kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego. W porządku obrad znalazły się między innymi kwestie związane z zakończeniem rekrutacji na studia w roku akademickim 2003/2004 oraz sprawozdanie Dyrektora Administracyjnego z działalności administracji z roku akademickiego 2002/2003. Wśród projektowanych zmian w Statucie Uniwersytetu znalazł się m.in. zapis o realizowaniu przez Uczelnię programu równych szans poprzez troskę o ułatwienie osobom niepełnosprawnym dostępu do kształcenia, badań naukowych, pracy zawodowej i udziału w życiu akademickim.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.