facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KONFERENCJA DOSKONALĄCA DLA NAUCZYCIELI TECHNIKI I INFORMATYKI

Instytut Informatyki na Wydziale Techniki oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM są organizatorami Regionalnej Konferencji Doskonalącej dla nauczycieli w zakresie techniki i informatyki, która odbędzie się w środę i czwartek 24 i 25 września w auli Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu ul. Żeromskiego 3. Honorowy patronat nad konferencją objął prof. dr hab. inż. Zygmunt Wróbel - Dziekan Wydziału Techniki Uniwersytetu Śląskiego. TECHNIKA 24 września o godz. 14.00 ZADANIA WYTWÓRCZE W TECHNICE Program konferencji: · Wykład: dr P. Wawrzała: Nowoczesne materiały stosowane w technice · Prezentacja prac wytwórczych przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych · Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji zadań wytwórczych · Spotkanie z autorem podręcznika do techniki D. Łazuchiewicz · Oferta wydawnicza WSiP · Informacje bieżące m. innymi na temat warsztatów metodycznych z dr. W. Walatem oraz kursu Organizator edukacji komunikacyjnej w szkołach Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji należy kierować do 22 września: e – mail: doradcytechniki@poczta.fm INFORMATYKA 25 września o godz. 14 00 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W DYDAKTYCE Program konferencji: · Wykład: dr Paweł Wawrzała: Technologia informacyjna - rola i znaczenie · Wykład: Grażyna Koba: Informatyka a technologia informacyjna - jak uczyć? Metodyka nauczania przedmiotów informatycznych na podstawie podręczników, programów i poradników metodycznych autorstwa Grażyny Koby (Wydawnictwo Migra) · Systemy operacyjne – Linux bez tajemnic – Prezentacja czasopisma komputerowego „Software” · Awans zawodowy nauczycieli – zmiany w przepisach oświatowych · Informacje o formach doskonalenia nauczycieli Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji należy kierować do 22 września: e – mail: konferencja_us@poczta.fm Uczestnicy konferencji otrzymają imienne zaświadczenia Serdecznie zapraszamy!

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.