facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TOŻSAMOŚĆ CZŁOWIEKA A JEGO POSTAWA PROSPOŁECZNA

Od 22 do 24 września w auli Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach ul. Wita Stwosza 17 będzie się odbywać Międzynarodowe Sympozjum Tożsamość człowieka a jego postawa prospołeczna, organizowane przez Katedrę Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej Wydziału Teologicznego UŚ. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w obradach. Program sympozjum Wtorek (23 września) godz. 9.15 Otwarcie Abp dr Damian Zimon Wielki Kanclerz Wydziału Teologicznego (UŚ) Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor Dziekan Wydziału Teologicznego (UŚ) Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki Przewodniczący Ogólnopolskiej Sekcji Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej Ks. dr hab. Jerzy Cuda (UŚ) Teologiczna aktualność problematyki sympozjum Refleksja wstępna Prof. dr hab. Maria Jarymowicz (UW) Tożsamościowe przesłanki otwartości na innych i zachowań altruistycznych (w świetle wyników badań psychologicznych) Dyskusja godz. 13.45 Prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Prorektor ds. Kształcenia UŚ, dr Andrzej Kasperek (UŚ) Między wspólnotą a indywidualizmem. Refleksja nad kondycją kultury współczesnego społeczeństwa Dyskusja godz. 15.00 Ks. dr hab. Kazimierz Wolsza, prof. UO Od doświadczenia egzystencji do postawy proegzystencji. Refleksja antropologiczno – filozoficzna Dyskusja godz. 17.00 Ks. prof. dr Lothar Roos (Bonn-Katowice) Entfremdung und Indentität des Menschen in der Sozialverkündigung Johannes Paul II Dyskusja Środa (24 września) godz. 9.15 O. prof. dr Claude Geffre (Paryż) La theologie fondamentale comprise comme hermeneutique. L’hermneutique comme nouveau paradigme de la raison theologique; les deplacements de la notion de verite en theologie; les consequences pour le dialogue avec les sciences homaines godz. 10.25 Ks. Prof. dr Johann Reikerstorfer (Wiedeń) Zur „Anthropologie“ des biblischen Verheissungsglaubens. Auf der Suche nach einem neuen Paradigma christlicher Gottesrede godz. 12.00 Ks. Prof. dr hab. Henryk Seweryniak (UKSW) Tożsamość – narracyjność – teologia fundamentalna godz. 13.10. Ks. Prof. dr hab. Marian Rusecki (KUL) Podsumowanie sympozjum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.