facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

List intencyjny w sprawie utworzenia w województwie śląskim Centrum Nauki

27 lipca 2011 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego odbędzie się uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie działań na rzecz utworzenia w województwie śląskim Centrum Nauki. Uniwersytet Śląski, działając we współpracy z innymi śląskimi uczelniami, przygotuje projekt programu funkcjonalno-użytkowego Centrum Nauki i zapewni wsparcie naukowe na każdym etapie przygotowania i wdrażania projektu.

Działania podejmowane w ramach współpracy będą miały na uwadze konieczność ciągłego polepszania jakości życia w województwie śląskim, potrzebę podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców zarówno poprzez formalną ścieżkę kształcenia, jak również nowe formy działań edukacyjnych oraz przygotowania do kolejnego okresu programowania polityki spójności UE na lata 2014–2020 i konieczność wygenerowania kluczowych przedsięwzięć regionalnych.

Dokument podpiszą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, reprezentujący Uniwersytet Śląski w Katowicach, marszałek województwa Śląskiego Adam Matusiewicz, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala oraz wiceprezes zarządu Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku SA Tomasz Kaczmarek.
 


 

O wydarzeniu napisała „Gazeta Wyborcza” w artykule pt. „Centrum Nauki powstanie w WPKiW”. (27.07.2011)

O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Centrum Nauki powstanie w WPKiW”. (27.07.2011).

Gdzie powstanie Śląskie Centrum Nauki? w Polskim Radio Katowice (27.07.2011)

O wydarzeniu napisał portal Gazeta.pl w artykule pt. „Podpisano list intencyjny w sprawie budowy Centrum Nauki w Chorzowie ”. (27.07.2011).

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.