facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Szkolenie pt. „Komunikacja interpersonalna”

21 lipca 2011 r. w godz. 9.00–15.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Komunikacja interpersonalna”, skierowane do studentów i absolwentów uczelni. 

Szkolenie łączy elementy wiedzy z zakresu teorii komunikacji oraz zajęcia praktyczne. Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z podstawowymi barierami komunikacyjnymi oraz pozawerbalnymi aspektami komunikacji, takimi jak: mowa ciała, rozpoznawanie i panowanie nad emocjami. Uwrażliwienie na rolę komunikacji w naszym życiu codziennym, osobistym i zawodowym, pozwoli na nabycie umiejętności wyboru odpowiedniej formy komunikacji do sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Obok wykorzystanych do tego ćwiczeń symulacyjnych zostaną przeprowadzone sekwencje pracy indywidualnej pozwalającej uczestnikom na zdefiniowanie ich własnego stylu komunikacyjnego i związanych z nim mocnych i słabych stron.

Szkolenie poprowadzą: Anna Rycman – doktor nauk humanistycznych, pracownik Międzynarodowej Szkoły Nauk Politycznych Uniwersytetu Śląskiego, certyfikowany trener – oraz Katarzyna Grzybek – trener treningów pamięci i koncentracji uwagi, absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, autoryzowany trener Szkoły Pamięci Wojakowskich.

Zapisy telefoniczne rozpoczynają się 14 lipca od godz. 7.30 pod numerem telefonu (32) 359 20 32. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokonanie zapisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu udziału w szkoleniach Biura Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.


 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.