facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JĘZYK POLSKI INTENSYWNIE - KURS DLA OBCOKRAJOWCÓW

W poniedziałek 1 września o godzinie 11.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego odbędzie się uroczysta inauguracja intensywnego przygotowawczego kursu języka polskiego dla studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Socrates/Erasmus. Kurs, finansowany ze środków Unii Europejskiej, organizowany jest po raz trzeci przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego i będzie trwać do 26 września. W kursie bierze udział ok. 40 studentów ze wszystkich krajów Unii Europejskiej (m.in. z Niemiec, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Włoch, Szwecji, Portugalii i Danii). Przez miesiąc będą się kształcić w Szkole Języka i Kultury Polskiej, a następnie rozjadą się do ośrodków uniwersyteckich w Polsce, by przez semestr lub dwa semestry kontynuować naukę na wybranych przez siebie kierunkach. Gośćmi inauguracji będą m.in.: prof. dr hab. Janusz Janeczek, Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Elżbieta Sołtysek, przedstawiciel wojewody śląskiego i Małgorzata Członkowska, przedstawiciel Narodowej Agencji Socrates/Erasmus z Warszawy. Wykład inauguracyjny wygłosi Marian Stasiak, Dyrektor Departamentu Kształcenia Europejskigo. Dla uczestników kursu adaptacyjnego zaplanowano nie tylko lekcje języka polskiego, ale również szereg wykładów na temat polskiej kultury, sztuki i zwyczajów. Zorganizowano spotkania ze znanymi ludźmi, przedstawicielami mediów (Kamil Durczok), filmu (Kazimierz Kutz), polityki (Senator RP Genowefa Grabowska, Jan Olbrycht). Przewidziano również wycieczki, m.in. do zabytkowej kopalni srebra w Tarnowskich Górach, do Krakowa, Oświęcimia oraz do Pszczyny a także gry i zabawy rozwijające sprawność językową i wiedzę o Polsce. Studenci wezmą też udział w spektaklach teatralnych oraz zwiedzą ekspozycje Muzeum Śląskiego. Program zajęć ma na celu zapoznanie uczestników kursu z polską kulturą, polityką, gospodarką i oswoić cudzoziemców z codziennością w naszym kraju. Dzięki zajęciom językowym i spotkaniom, studenci łatwiej zaadaptują się w nowych warunkach, zorientują się w realiach polskiej gospodarki, a w październiku swobodnie będą mogli rozpocząć zajęcia na uniwersytetach w całej Polsce.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.