facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XIV Międzynarodowa Konferencja Mikroskopii Elektronowej

Od 26 do 30 czerwca 2011 r. w Wiśle odbywa się XIV Międzynarodowa Konferencja Mikroskopii Elektronowej.
Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś.

Konferencja ma na celu m.in.: wymianę doświadczeń w zakresie mikroskopii elektronowej, wzmocnienie międzynarodowej współpracy w zakresie badań oraz zapoznanie uczestników z nowoczesnymi technikami mikroskopii elektronowej.

W trakcie odbędą się będą sesje poświęcone podstawowym metodom i technikom badawczym z zakresu transmisyjnej (TEM - EDS, EELS, EFTEM) i skaningowej (SEM - EDS, CL, EBSD) mikroskopii elektronowej. W ramach tychże sesji odbędą się prezentacje z zakresu najnowszych metod dyfrakcji elektronowej (PED, ADT), interpretacji obrazów mikroskopowych oraz wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (HREM). Przedstawione zostaną wyniki prac z zakresu zastosowania technik mikroskopii elektronowej w inżynierii materiałowej, fizyce do badań: metali, ceramiki, polimerów, kompozytów, materiałów amorficznych i cienkich warstw oraz w takich dziedzinach jak: medycyna, biologia oraz nauki o Ziemi. Podczas konferencji zostanie wygłoszonych 50 referatów, a pozostałe prace prezentowane będą w sesji posterowej.

W XIV Międzynarodowej Konferencji Mikroskopii Elektronowej wezmą udział wykładowcy m.in. z Austrii, Holandii, Francji, Niemiec, Japonii, Węgier, USA i Wielkiej Brytanii. Nad poziomem merytorycznym konferencji czuwać będzie międzynarodowy komitet naukowy.

W wydarzeniui uczestniczyć będzie ponad 150 osób z Austrii, Azerbejdżanu, Belgii, Republiki Czeskiej, Chin, Chorwacji, Danii, Holandii, Francji, Japonii, Korei, Meksyku, Niemiec, Polski, Rosji, Węgier, Ukrainy, USA, Wielkiej Brytanii. Udział w konferencji zapowiedzieli także przedstawiciele przemysłu oraz firm produkujących aparaturę naukową.

Konferencja organizowana jest od 1969 r. przez czołowe polskie ośrodki zajmujące się mikroskopią elektronową. Początkowo odbywała się pod nazwą Electron Microscopy of Solids.

Szczegółowe informacje na temat konferencji EM2011 dostępne są na stronie internetowej: www.em2011.us.edu.pl.
 

 

 

 

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.