facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki

22 października 2009 r. o godz. 12.00 na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się uroczystość jubileuszu 75-lecia urodzin oraz 35-lecia pracy w Uniwersytecie Śląskim prof. zw. dr. hab. Józefa Bańki. W uroczystości udział wziął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.