facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pn. „Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych”

23 października 2009 r. (piątek) o godz. 12.00 w sali 29 w budynku rektoratu Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce podpisanie umowy wykonania pracy budowlanej: „Opracowanie projektu wykonawczego oraz realizacja budowy obiektu pod nazwą »Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych«”.

Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu wynikającego z umowy o dofinansowanie nr UDA-POIS.13.01-004/08-00, działanie 13.1 priorytet XIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Projekt jest współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Miasto Chorzów oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach.

Umowa została zawarta z konsorcjum, w skład którego wchodzą:
1. Mostostal Warszawa S.A.;
2. Acciona Infraestructuras S.A.;
3. Autorska Pracownia Architektury – Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.