facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Psychologia wobec promocji zdrowia

W ramach IX cyklu wykładów Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ zatytułowanego Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska" 29 marca 2001 r. odbędzie się wykład prof. dr hab. Ireny Heszen-Niejodek z Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ pt. Psychologia wobec promocji zdrowia. Wykładyodbędzie się 29 marca 2001 r. o godz. 16:00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, ul. Bankowa 9. Uwaga! Wykłady są otwarte i może wziąć w nich udział każdy zainteresowany problematyką środowiskową. Wstęp bezplatny.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.