facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

STYPENDIA DLA ZAOCZNYCH I WIECZOROWYCH

Minister Edukacji Narodowej i Sportu Krystyna Łybacka przedstawiła założenia dotyczące zmian w systemie edukacji związanych z planowaną zmianą systemu opodatkowania. Wśród zapowiadanych zmian, obok sposobu finansowania przyuczania uczniów do zawodu oraz decyzji o zwrotach kosztów dojazdów do szkół gimnazjalnych, znalazła się kwestia studenckich stypendiów socjalnych. W przyjętej przez rząd nowelizacji część istniejących dotąd ulg edukacyjnych ma zostać zastąpiona zwiększoną dotacją dla uczelni na cele socjalne. O wysokości dotacji zadecyduje ostatecznie rząd w planach budżetowych, wiadomo, że planowana kwota przewyższa dotychczasową o 600 mln zł. Dokument Działania osłonowe w obszarze edukacji przygotowany przez MENiS i zatwierdzony przez resort finansów przewiduje przyznawanie prawie dwukrotnie wyższej dotacji na stypendia dla studentów najuboższych. W bieżącym roku akademickim stypendium socjalne wynosiło średnio 144 zł miesięcznie. Pobierały je wyłącznie osoby kształcące się w systemie studiów dziennych w uczelniach publicznych. O prawa stypendialne dla studentów studiów zaocznych i wieczorowych (ok. 940 tys. osób), będących nieraz w dużo trudniejszej sytuacji materialnej niż studenci dzienni, upomniał się rok temu Trybunał Konstytucyjny. Dotąd studenci ci mogli liczyć wyłącznie na ulgi w postaci obniżek czesnego za bardzo dobre wyniki egzaminów. Jeżeli planowane nowelizacje zostaną zatwierdzone przez parlament, zmiany wejdą w życie w styczniu 2004 roku i wszyscy studenci, także ci, którzy opłacają swoje studia, będą mieli prawo do stypendium z budżetu państwa. MENiS zapowiada także zwiększenie o 300 mln zł kwoty przeznaczonej na kredyty studenckie. Z kredytów korzysta ok. 1,5% studentów. Zmiana polegać będzie na zwiększeniu miesięcznej raty kredytu z 450 do 600 zł oraz na przedłużeniu terminu rozpoczęcia spłaty kredytu z jednego roku do dwóch lat po zakończeniu studiów. (oprac. na podstawie PAP i publikacji w „Gazecie Wyborczej”)

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.