facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

XXI edycja rozdania stypendiów przez Śląski Fundusz Stypendialny

20 czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w siedzibie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (Katowice, ul. Jagiellońska 25) odbędzie się uroczystość wręczenia stypendiów w ramach Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. W wydarzeniu udział weźmą: JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś oraz prorektor ds. nauki i współpracy z gospodarką prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk.

Śląski Fundusz Stypendialny od lat wspiera zdolnych młodych ludzi, w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki dofinansowaniu śląska młodzież ma możliwość rozwoju oraz realizacji przedsięwzięć. Ideą przyświecającą fundacji jest m.in. promocja wybitnych osiągnięć w zakresie nauki.

Szczegółowe informacje...

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.