facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie przyjaciół prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego

22 czerwca 2011 r. o godz. 14.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się spotkanie przyjaciół prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego.
Spotkanie zostało przygotowane przez redaktorów książki „Liber amicorum professoris Ioannis Malicki” – prof. dr. hab. Dariusza Rotta i prof. dr. hab. Piotra Wilczka przy współudziale dr Beaty Stuchlik-Surowiak oraz Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu UŚ. Publikacja została przygotowana z okazji czterdziestolecia debiutu naukowego, trzydziestolecia habilitacji i imienin prof. zw. dr. hab. Jana Malickiego.

Prof. zw. dr hab. Jan Malicki – wybitny znawca literatury dawnej Polski i piśmiennictwa śląskiego – jest absolwentem studiów polonistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Doktoryzował się na podstawie rozprawy „Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej”, habilitował w 1981 r. Profesor nadzwyczajny od 1991 r., tytularny od 1995 r. Był m.in.: dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, wicedyrektorem Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ. Jest kierownikiem Zakładu Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu Uniwersytetu Śląskiego. Od 1991 r. dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach. Redaktor naczelny „Guliwera”, redaktor serii „Śląskie Miscellanea” (oddział PAN w Katowicach), „Staropolskie teksty i konteksty” (Uniwersytet Śląski), „Folia Scientica Bibliothecae Silesianae” (Biblioteka Śląska). Autor książek: „Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego wobec polskiej tradycji literackiej”; „Mity narodowe. Lechiada”; „Laury, togi, pastorały. Szkice o kulturze literackiej renesansowego Śląska”; „Legat wieku rycerskiego. Studia staropolskie dawne i nowe”; „Pamięć i trwanie. Obrzeża staropolskiej kultury”. Bibliografia prac prof. Jana Malickiego liczy prawie 300 pozycji (książek, artykułów, szkiców, esejów, wstępów do edycji, prac redakcyjnych i edytorskich).
 


O wydarzeniu napisał „Dziennik Zachodni” w artykule pt. „Trzy jubileusze profesora Jana Malickiego”. (23.06.2011)

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.