facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Cykl wykładów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ

Studenci Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ uczestniczyli w wykładach organizowanych w ramach Programu LLP-Erasmus. Zajęcia były prowadzone przez profesorów z uniwersytetów partnerskich.
Tematyka dotyczyła: fizjologii i biotechnologii roślin, biologii molekularnej i genetyki Eucaryota i Procaryota, proteomiki, mikrobiologii, immunologii, toksyn mikroorganizmów pro- i eukariotycznych, biotechnologii mikroorganizmów oraz botaniki i biologii komórki roślinnej.
Studenci kierunków biotechnologia, biologia i ochrona środowiska mieli możliwość poszerzenia swej wiedzy i słownictwa naukowego, a także sprawdzenia umiejętności językowych.
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.