facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

AULA IM. PROF. KAZIMIERZA CZECHOWICZA NA WYDZIALE BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

Profesor Kazimierz Czechowicz Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Polskie Towarzystwo Zoologiczne Oddział Śląski zapraszają wszystkich Pracowników oraz Studentów na uroczystość nadania sali wykładowej imienia Profesora Kazimierza Czechowicza. Uroczystość odbędzie się w środę 11 czerwca o godz. 10.00 w gmachu Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska przy ul. Bankowej 9. Odsłonięciu tablicy pamiątkowej towarzyszyć będą również wspomnienia współpracowników, uczniów i przyjaciół o Profesorze, spotkanie z poezją, którego gościem specjalnym będzie aktorka Ewa Ziętek oraz sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora. Program szczegółowy: 10.00 Przywitanie zaproszonych gości 10.15 Wspomnienie o Profesorze: współpracowników, uczniów i przyjaciół Chwila poezji – gość specjalny Ewa Ziętek 11.00 Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej 11.15 Sesja naukowa poświęcona pamięci Profesora. Przewodniczący: prof. dr hab. n. med. Janusz Konecki dr Leokadia Kiełbówna ( Uniwersytet Wrocławski ): Onto - oraz filogenetyczne aspekty miogenezy miotomalnej prof. dr hab. Jerzy Klag (Uniwersytet Śląski): Znaczenie komórek macierzystych dr Dominika Konecka – Mrówka, dr Jerzy Nożyński, dr Ewa Zembala-Nożyńska (Śląskie Centrum Chorób Serca): Patologia mięśnia sercowego w świetle badań przyżyciowych dr Sławomir Barski (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium): Manipulacje genetyczne w komórkach Purkiniego Przerwa dr Józef Świerad (Katowice): „Zielone mosty” nad drogami i autostradami dr Paweł Pasierbek (Alma Mater Rudolfina – Uniwersytet Wiedeński): Molekularne mechanizmy regulujące segregację chromosomów w czasie mejozy u Caenorhabditis elegans dr Marek Kaczmarzyk (Uniwersytet Śląski): Biologia czasu 14.15 Podsumowanie i uroczyste zakończenie sesji

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.