facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UROCZYSTOŚĆ W INSTYTUCIE PAMIĘCI NARODOWEJ

prof. Leon Kieres W czwartek 5 czerwca w katowickim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej gościł będzie Leon Kieres - Prezes Instytutu. Z inicjatywy Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach w siedzibie IPN w Katowicach przy ul. Kilińskiego 9 odbędzie się uroczystość przekazania dokumentów zgromadzonych na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej dotyczących śp. ks. Franciszka Blachnickiego. Dokumenty przekazane zostaną Ewie Kusz – pełnomocnikowi Henryka Blachnickiego, brata śp. ks. Blachnickiego. W spotkaniu weźmie udział ks. Arcybiskup Damian Zimoń. JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach będzie reprezentował prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz – Prorektor ds. Kształcenia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 11.30.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.