facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MEDYCYNA I FIZYKA MAŁŻEŃSTWEM XXI WIEKU

prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, podczas którego prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń ze Śląskiej Akademii Medycznej wygłosi wykład Medycyna i fizyka małżeństwem XXI wieku. Na przykładzie diagnostyki i terapii fotodynamicznej nowotworów. Konwersatorium odbędzie się we wtorek 3 czerwca o godz. 12.15 w sali audytoryjnej III Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Nowotwory i choroby krążenia są przyczyną największej śmiertelności wśród populacji XXI wieku. W obydwu tych schorzeniach zarówno w diagnostyce i terapii fizyka jest nie do przecenienia. Poszukiwanie nowych metod wykrywania i leczenia nowotworów pozwoliło na odszukanie doskonale znanych w fizyce własności fotouczulaczy. Fizyczna wiedza na ten temat poparta nowoczesna techniką i matematyką umożliwiła wyznaczenie miejsc zmienionych przednowotworowo lub nowotworowo. Użycie techniki laserowej pozwoliło na generowanie fal selektywnie absorbowanych przez fotouczulacz, który zdeponowany w tkance nowotworowej staje się dla niej zabójczy. Tak zwana akcja fotodynamiczna, czyli powstanie aktywnych substancji: wolnych rodników i tlenu singletowego jest podstawą terapii fotodynamicznej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.