facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

CHROMATOGRAFICZNE METODY BADANIA ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH

logo XXVII Sympozjum Chromatograficzne metody badania związków organicznych organizowane przez Instytut Chemii Uniwersytetu Śląskiego oraz Sekcję Chemiczną Katowickiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk odbędzie się od 4 do 6 czerwca w Szczyrku. Sympozjum zgromadzi wielu polskich oraz zagranicznych naukowców zainteresowanych zespołem metod analitycznych, służących do rozdziału najbardziej skomplikowanych mieszanin związków chemicznych, a następnie do identyfikacji jakościowej i ilościowej poszczególnych składników. Szczegółowe informacje na temat sympozjum znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej http://chromatographia.us.edu.pl/.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.