facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DYLEMATY ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM U PROGU WEJŚCIA DO UNII EUROPEJSKIEJ

logo Ogólnopolska konferencja Dylematy zarządzania kapitałem ludzkim u progu wejścia do Unii Europejskiej odbędzie się w czwartek i piątek 29 i 30 maja w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego, Prezydent Miasta Chorzowa oraz Prince of Wales International Business Leaders Forum. Patronat medialny sprawują „Personel i Zarządzanie”, „Nowy Przemysł” i Radio „Katowice”. Tematyka konferencji skupiać się będzie na prezentacji najnowszych doniesień na temat problemów zarządzania ludźmi. Organizatorzy chcą stworzyć forum dla różnych punktów widzenia i spróbować odnieść się zarówno do tych koncepcji które postrzegają zarządzanie ludźmi jako swojego rodzaju rzemiosło, jak i do tych, które opowiadają się za teorią, że zarządzanie ludźmi jest szczególną sztuką. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia różnorodnych koncepcji i interpretacji wynikających z podstawowego przekonania: że Polacy muszą uczyć się traktować samych siebie jako wartość aby móc pracować i tworzyć nowe wartości równie sprawnie jak inne narody. Docenianie własnych możliwości i „kapitału” to nie tylko sprawa romantycznych ideologii, ale umiejętnego połączenia w tej dziedzinie szczególnej sztuki z dobrym rzemiosłem. Program Konferencji czwartek 29 maja 9.00 rozpoczęcie konferencji 9.10 wystąpienia Gości SESJA I: Problemy kulturowe w zarządzaniu ludźmi 9.40 prof. dr hab. Tadeusz Sławek: Szekspir i widma nowoczesnej Europy 10.10 dr honoris causa UŚ Ryszard Kapuściński: Przypis do Herodota. Jak starożytni widzieli Europę 10.40 - 10.50 dyskusja 10.50 – 11.20 przerwa 11.20 prof. dr hab. Kazimiera Wódz: Partnerstwo społeczne, czyli jak budować kapitał społeczny w środowisku lokalnym 11.50 prof. dr hab. Zofia Ratajczak: Kultura zarządzania w erze globalizmu. W oczekiwaniu na nowy paradygmat 12.20 prof. dr hab. Zbigniew Nęcki: Konflikty kulturowe w zarządzaniu 12.50 – 13.00 dyskusja 13.00 – 14.30 przerwa SESJA II: Twórczy rozwój – kompetencje, zdolności, motywacje kapitału ludzkiego 14.30 prof. dr hab. Stanisława Borkowska: Wynagradzanie w warunkach globalizacji 15.00 dr inż. Andrzej Brzozowski: Polityka społeczna firmy globalnej 15.30 – 16.00 przerwa 16.00 mgr inż. Piotr Kukurba: Inwestowanie w ludzi warunkiem rozwoju firmy 16.30 mgr Elżbieta Komorowska: Zmiany postaw i zachowań w drodze do Unii Europejskiej 17.00 dr Marek Adamiec: Rozwój zawodowy – przedsiębiorczość - droga do kapitału ludzkiego 17.30 – 18.00 dyskusja 18.00 – 18.30 sesja posterowa 19.00 dyskusja: Dylematów zarządzania kapitałem ciąg dalszy piątek 30 maja SESJA III: Nowe narzędzia, techniki i struktury w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim 9.00 Janet Bohdanowicz & Jarosław Polak: The role of Corporate Social Responsibility in Human Resources Management 9.30 prof. dr hab. Barbara Kożusznik: Efektywna komunikacja jako warunek efektywności organizacji w dobie integracji 10.00 – 10.30 dyskusja 10.30 – 11.00 przerwa 11.00 mgr inż. Tadeusz Karolak: Skuteczne zarządzanie organizacją poprzez twórcze wykorzystanie kapitału ludzkiego w kontekście metody Thomas International Management System 11.30 dr Romeo Grzębowski: Analiza zachowań w organizacji – nowe narzędzia do diagnozy potencjału pracowników i analizy stylów kierowania 12.00 – 12.20 dyskusja 12.20 podsumowanie konferencji SEKRETARIAT KONFERENCJI Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego Chorzów Chorzów, ul. 75 Pułku Piechoty 1 ul. 75 Pułku 1; tel/fax 32/ 2410 478, tel. 32/ 2413 906 Opiekun naukowy konferencji prof. dr hab. Barbara Kożusznik kozuszni@us.edu.pl Sekretarz konferencji dr Anna Wziątek-Staśko a.w.s7@wp.pl tel/fax 32/ 2410 478 NUMER KONTA UNIWERSYTET ŚLĄSKI UL.BANKOWA 12 40–950 KATOWICE NR KONTA : 58102023 13105880690 Z DOPISKIEM : „SZKOŁA ZARZĄDZANIA - KONFERENCJA NAUKOWA 2003” Opłata za udział w konferencji wynosi 20 zł. Prosimy o przelanie jej na podany wyżej numer konta. Kopię przelewu prosimy złożyć u portiera – pracownika ochrony Szkoły Zarządzania przy ul. 75 Pułku Piechoty 1 w Chorzowie, w dniu rozpoczęcia konferencji.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.