facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POLSKIE BADANIA NAD FILOZOFIĄ A. N. WHITEHEADA

Wyższe Seminarium Duchowne OFM w Katowicach - Panewnikach, Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie są organizatorami sympozjum Polskie badania nad filozofią A. N. Whiteheada, które odbędzie się w sobotę 24 maja w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Katowicach - Panewnikach, ul Panewnicka 76. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką filozoficzną do udziału w spotkaniu. Początek o godz. 9.00. Program Sympozjum 9.00 prof. dr hab. Michał Tempczyk IFiS PAN: Słownik filozofii procesu 9.20 dr Piotr Gutowski WF KUL: Metafilozofia filozofii procesu 9.40 ks. dr hab. Janusz Mączka WF PAT Kraków: Matematyczne aspekty filozofii Whiteheada 10.00 mgr Hanna Piątkiewicz UMK Toruń: Pojęcie filozofii spekulatywnej Whiteheada 10.20 - dyskusja 10.40 - przerwa 10.50 prof. dr hab. Perzanowski UMK Toruń: Pierwsze kroki w kierunku monadologiki 11.10 ks. dr hab. Stanisław Wszołek WF PAT Kraków: Próby uzgodnienia metafizyki Whiteheada z metafizyką arystotelesowko-tomistyczną 11.30 dr Marek Rosiak IF UŁ: Whitehead a Ingarden 11.50 mgr Katarzyna Barska IF UŚ: Przedmioty wieczne w metafizyce Whiteheada a idee w ontologii Ingardena: 12.10 - dyskusja 12.30 - przerwa 13.30 o. dr Kleofas Gródek WF PAT Kraków: Problem światła u Platona i Plotyna 13.50 o. prof. dr hab. Bafia WF PAT Kraków: Średniowieczna metafizyka światła 14.10 dr Bogdan Ogrodnik IF UŚ: A. N. Whiteheada metafizyka światła 14.30 dr Piotr Błaszczyk IM AP Kraków: Ciągłość i ruch. Wersja Bergsona 14.50 dr Cezary Gorzka, UMK Toruń: Whiteheadowska koncepcja czasu 15.10 - dyskusja 15.40 - przerwa 16.00 mgr Joanna Miksa IF UŁ: Koncepcja Boga w filozofii procesu A. N. Whiteheada. Sytuacja problemowa 16.20 mgr Elvira Malec: Whitehead a buddyzm 16.40 dr Łukasz Tofilski KFK UŚ, dr Bogdan Ogrodnik IF UŚ: Komunikacja jako proces autoteliczny a natura bytu aktualnego 17.00 prof. dr hab. Maria Pąchalska Krakowskie Centrum Rehabilitacji, prof. dr hab. Bruce D. MacQeen KLP UŚ: Happiness and process psychology 17.20 - dyskusja i zakończenie Sympozjum

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.