facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 20 maja o godz. 14.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w Katowicach ul. Bankowa 12. W porządku obrad poza sprawami bieżącymi i kadrowymi znalazły się kwestie związane z finansami uczelni, m.in. uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego uczelni za rok 2002, uchwała w sprawie uchwalenia planu rzeczowo-finansowego uczelni na rok 2003 oraz uchwała w sprawie utworzenia i podziału własnego funduszu stypendialnego. Członkowie Senatu rozpatrzą również kwestie związane z Regulaminem organizacyjnym Ośrodka Dydaktycznego w Rybniku.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.