facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wzrosną nakłady budżetowe na szkolnictwo wyższe

Nakłady na szkolnictwo wyższe w stosunku do roku 2000 wzrosną o 11,2 proc. Według ustawy budżetowej na rok 2001 (w dziale 803 "Szkolnictwo wyższe"), przyjętej przez Sejm 3 lutego 2001 r. wydatki na szkolnictwo wyższe kształtują się na poziomie 6 701 617 tys. zł. W ogólnej sumie, przewidzianej w roku 2001 na szkolnictwo wyższe, 213 208 tys. zł stanowią rezerwy, które przeznaczane będą m.in. na zwiększenie dotacji dla szkół wyższych, budowę Kolegium Europejskiego w Gnieźnie, utworzenie i funkcjonowanie Uniwersytetu w Rzeszowie i na dalsze tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych. W ustawie budżetowej na 2001 r. zwiększono również środki na bezzwrotną pomoc stypendialną dla studentów. W porównaniu do ubiegłego roku będzie ona większa o 7,6 procenta i wyniesie około 495 000 tys. zł.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.