facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

W czwartek 15 maja o godz. 11.30 w auli Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu w Katowicach, ul. Bankowa 12 odbędzie się uroczystość podpisania Porozumienia o współpracy w dziedzinie ochrony praw człowieka i obywatela pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich, prof. dr. hab. Andrzejem Zollem, a JM Rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prof. dr. hab. Januszem Janeczkiem. W czasie uroczystości zawarta zostanie również umowa w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony wolności i praw człowieka pomiędzy Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a Kołem Naukowym Studencka Poradnia Prawna. Uroczystość poprzedzi krótkie spotkanie prof. dr. hab. Andrzeja Zolla z władzami Uniwersytetu Śląskiego, władzami Wydziału Prawa i Administracji UŚ oraz przedstawicielami władz lokalnych i samorządowych. W spotkaniu udział zapowiedzieli: Lechosław Jarzębski - Wojewoda Śląski, Michał Czarski – Marszałek Województwa Śląskiego oraz przedstawiciele Palestry Śląskiej. Celem podpisania porozumienia i umowy jest współpraca w dziedzinie ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, która realizuje się przede wszystkim poprzez wymianę materiałów analitycznych i informacyjnych, dokumentacji prawnej, organizowanie seminariów, szkoleń i praktyk studenckich oraz wydawanie poradników i publikacji. Współpraca ta przyczyni się do podniesienia świadomości prawnej oraz stworzenia warunków dla lepszego kształcenia studentów w dziedzinie praworządności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela. Realizatorem postanowień porozumienia ze strony Uniwersytetu będzie Koło Naukowe Studencka Poradnia Prawna, działające przy Wydziale Prawa i Administracji. Studenci prawa działający w Poradni Prawnej będą mieli bezpośredni dostęp do działalności Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i sposobów rozwiązywania problemów prawnych, uczestnicząc również w organizowanych przez Biuro szkoleniach i warsztatach. Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł w określonych przypadkach przekazać do rozpoznania przez Poradnię skierowaną do niego sprawę, dzięki czemu studenci zyskają możliwość praktycznego zapoznawania się z rzeczywistymi problemami prawnymi oraz nabywania potrzebnego prawniczego i zawodowego doświadczenia. Studencka Poradnia Prawna działająca na Uniwersytecie Śląskim jest kolejną poradnią włączającą się do współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Dotychczas porozumienia podpisały uniwersyteckie poradnie w Krakowie, Warszawie, Białymstoku oraz w Toruniu. W najbliższym czasie podpisane zostanie również porozumienie ze Studencką Poradnią Prawną w Szczecinie. Efektem dotychczasowej współpracy jest między innymi wydanie ponad 30 poradników w serii „Informator RPO” przygotowanych przez studentów działających w poradniach oraz zaopiniowanych przez Biuro Rzecznika. W Biurze Rzecznika studenci odbywają liczne praktyki i staże.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.