facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

"Globalizacja" w Szczecinie - konferencja międzynarodowa ELSA

W dniach 25 - 27 kwietnia 2001 r. Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Szczecin oraz koło Naukowe Socjologii "Halos" przy współudziale Stowarzyszenia na rzecz Wspierania Inicjatyw Studenckich, organizują Międzynarodową Konferencję Naukową "GLOBALIZACJA: PROBLEMY I KONSEKWENCJE". Podczas wykładów poruszane będą aspekty polityczne, prawne, ekonomiczne, socjologiczne globalizacji. Obradom towarzyszyć będzie debata nad oceną wpływu globalizacji na społeczeństwo Polski. Udział w konferencji zapowiedziało wielu naukowców i polityków. Pośród prelegentów znajdą się m.in. prof. Józef Hozer - Instytut Analiz i Prognoz Gospodarczych w Szczecinie, prof. Grzegorz Kołodko, prof. Michael Novak - Uniwersytet Katolicki Ameryki w Waszyngtonie, dr Ulrich Brueckner - Wolny Uniwersytet w Berlinie, dr Andrzej Dybczyński - Uniwersytet Wrocławski, prof. Andrzej Piskozub - Uniwersytet Gdański, prof. Adam Sosnowski - Prezes Domu Europejskiego w Szczecinie, prof. Benon Zbigniew Szałek - Uniwersytet Szczeciński oraz prof. Marek Szczepański - Uniwersytet Śląski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.