facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Umowa o współpracy z Nicolas Games SA

27 maja 2011 r. o godz. 11.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (sala 29) odbędzie się podpisanie porozumienia pomiędzy firmą Nicolas Games SA a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy w zakresie utworzenia i prowadzenia:

Podstawowym celem współpracy będzie konsolidacja wspólnych działań i przedsięwzięć, zmierzających do stworzenia zaplecza kadrowego oraz technologiczno-intelektualnego dla kształcenia kadr na potrzeby firm działających na rynku gier komputerowych i gier wideo oraz realizacji nauczania w ramach wymienionych kierunków.

Uniwersytet Śląski w Katowicach reprezentować będzie JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, natomiast ze strony Nicolas Games SA umowę podpisze prezes Tomasz Majka.


O wydarzeniu napisał serwis „onet.pl” w artykule pt. „Nowy kierunek studiów na UŚ. "Unikalny program; liczymy na tłum chętnych" ”. (27.05.2011).

O wydarzeniu napisał serwis „salon24.pl” w artykule pt. „Level i trzy życia ”. (27.05.2011).

O wydarzeniu napisał serwis „tvp.pl” w artykule pt. „Uniwersytet Śląski: gry komputerowe kierunkiem studiów ” (28.05.2011)

O wydarzeniu napisał serwis „InSilesia.pl” w artykule pt. „Specjaliści z Katowic podbiją rynek gier? ”. (30.05.2011).

O wydarzeniu napisał serwis „Perspektywy.pl” w artykule pt. „Startują studia o grach komputerowych ”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.