facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

ŚLĄSK W EUROPIE. TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

kopalnie Studenckie Koło Naukowe Historyków działające na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego zaprasza na organizowaną 21 i 22 maja konferencję naukową Śląsk w Europie. Tradycja i współczesność. Obrady będą się odbywać w auli im. Kazimierza Lepszego w budynku Rektoratu, Katowice ul. Bankowa 12. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych! środa 21 maja 9.00 rozpoczęcie 9.10 Mariusz Matuszewski (Studenckie Koło Naukowe Historyków) –Śląsk w Europie. Dzieje regionu od średniowiecza do 1848 roku 9.30 Michał J. Witkowski (SKNH) - Śląsk w Europie. Kluczowe momenty z historii Śląska od Wiosny Ludów do czasów współczesnych 9.50 Izabella Lar (SKNH) – Wpływy polskie i niemieckie na kształtowanie tożsamości Górnoślązaków. Analiza porównawcza wybranych syntez historii Śląska 10.10 dr Peter Chmiel (Haus Oberschlesien w Ratingen) - Górny Śląsk w historiografii niemieckiej XX wieku 10.40 – 11.00 przerwa 11.00 prof. zw. dr hab. Krystyna Heska-Kwaśniewicz (Uniwersytet Śląski ) – Twórczość literacka na Śląsku w XX wieku 11.30 prof. dr hab. Krystyna Kossakowska-Jarosz (Uniwersytet Opolski) Górny Śląsk w literackim oglądzie z perspektywy koncepcji kresów 12.00 prof. dr hab. Ewa Chojecka (Uniwersytet Śląski ) – Nie tylko familoki 12.30 prof. dr hab. Tadeusz Siwek (Uniwersytet Ostrawski) - Problemy narodowościowe na Śląsku Cieszyńskim i Opawskim w XIX i XX wieku 13.00 dr Jolanta Tambor, mgr Barbara Morcinek-Cudak (Uniwersytet Śląski) - Mowa śląska – język czy gwara? 13.30 dr Aldona Skudrzykowa (Uniwersytet Śląski) – Komunikacyjny status gwary we współczesnej polszczyźnie 14.00 - 14.20 przerwa 14.20 dyskusja panelowa Narodowość śląska? Michał Szyszka (SKNH) – wprowadzenie Uczestnicy: dr Jolanta Tambor, dr Krzysztof Łęcki, dr Jerzy Gorzelik, Dariusz Jerczyński czwartek 22 maja 9.00 rozpoczęcie i wstęp: Jan Lewandowski Źródła Perły w koronie 9.10 – 11.30 projekcja filmu w reżyserii Kazimierza Kutza Perła w koronie 11.30-11.50 przerwa 11.50 – 12.30 wprowadzenie do filmu Lecha Majewskiego Angelus: antropolog kultury i krytyk sztuki Seweryn Aleksander Wisłocki: Teofil Ociepka - czyli Różokrzyżowcy w Janowie starszy kustosz mgr Maria Fiderkiewicz Metafizyczne relacje okultystów janowskich w ich obrazach 12.30 - 14.00 projekcja filmu Angelus w reżyserii Lecha Majewskiego i dyskusja

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.