facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

DEBATA EUROPEJSKA

Posłanka Barbara Blida W poniedziałek 19 maja o godz. 12.00 w auli im. M. Sośniaka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbędzie się konferencja, będąca zakończeniem debaty europejskiej. Debata toczy się na stronie internetowej Posłanki na Sejm RP - Barbary Blidy (www.blida.pl), która jest głównym inicjatorem konferencji i debaty. Na stronie internetowej zamieszczane są wszystkie wypowiedzi osób pragnących wziąć udział w debacie na tematy europejskie, przesyłane pocztą elektroniczną na adres: blida@debataeuropejska.pl Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do ludzi młodych, jej celem jest przekonanie osób niezdecydowanych i nie posiadających własnego zdania do wzięcia udziału w referendum akcesyjnym. Debata europejska ma być merytoryczną wymianą poglądów i argumentów. Na płaszczyznę dyskusji wybrany został Internet, będący przykładem postępu informacyjnego oraz najpełniejszym i najszybszym środkiem komunikowania. Patronat honorowy nad projektem objął JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Janusz Janeczek. W wypowiedzi mającej formę załączonego do maila dokumentu należy podać imię, nazwisko, numer telefonu oraz studenci – adnotację na temat reprezentowanego kierunku studiów. Pięć najlepszych wypowiedzi będzie wyróżnionych nagrodami rzeczowymi. Serdecznie zachęcamy do udziału w debacie i konferencji wszystkich studentów i członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Śląskiego! Organizator: Biuro Poselskie Barbary Blidy ul. Wyzwolenia 2 41-103 Siemianowice Śląskie e-mail: biuro@blida.pl telefon: (0 32) 228-27-98 fax: (0 32) 228-08-10 Współorganizatorzy: Szef Biura ds. Referendum Europejskiego – Sławomir Wiatr Przewodnicząca Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych – prof. dr hab. Genowefa Grabowska Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UŚ – prof. UŚ dr hab. Kazimierz Zgryzek Dyrektor Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach – Alicja Syguła

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.