facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Jubileusz prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka

24 maja 2011 r. o godz. 12.00 w Bibliotece Śląskiej w Katowicach odbędzie się jubileusz 60-lecia urodzin prof. zw. dr. hab. Stanisława Juszczyka.

Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk jest kierownikiem Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego. W latach 2002−2008 pełnił funkcję dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Prof. Stanisław Juszczyk jest współzałożycielem oraz redaktorem naczelnym periodyku pedagogicznego o zasięgu międzynarodowym „The New Educational Review”.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.