facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA O CIECZACH ZŁOŻONYCH

W Ustroniu Śląskim od 10 do 14 maja odbędzie się międzynarodowa konferencja ARW NATO Nonlinear dielectric phenomena in complex liquids (Nieliniowe zjawiska dielektryczne w cieczach złożonych) organizowana przez Zakład Biofizyki i Fizyki Molekularnej w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego przy współpracy Akademii Niskich Temperatur w Odessie (Ukraina). Tematyka konferencji dotyczy jednego z najważniejszych kierunków współczesnej fizyki fazy skondensowanej i inżynierii materiałowej, jaką są ciecze złożone. Badane są nowe możliwości poznania materiałów stanowiących bazę mas plastycznych, żywic syntetycznych, żywności, kosmetyków, displejów, smarów oraz materii ożywionej. Konferencje ARW (Advanced Research Workshop - Zaawansowane dyskusyjne spotkanie badawcze) są organizowanie dzięki grantom Biura ds. Badań Naukowych i Środowiska NATO. Głównym organizatorem ze strony Uniwersytetu Śląskiego jest prof. dr hab. Sylwester Rzoska z Zakładu Fizyki Molekularnej. Więcej informacji o konferencji na stronie internetowej: http://uranos.cto.us.edu.pl/~arwnlin/

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.