facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

JUBILEUSZ PANI PROFESOR JADWIGI ZIENIUKOWEJ

okładka We wtorek 29 kwietnia o godz. 15.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego w Katowicach (pl. Sejmu Śląskiego 1) odbędzie się uroczystość ofiarowania Pani Profesor Jadwidze Zieniukowej księgi Śląskie studia lingwistyczne pod redakcją Krystyny Kleszczowej i Joanny Sobczykowej. Uroczystość będzie uczczeniem Jubileuszu wieloletniej i cenionej pracy naukowej Pani Profesor Zieniukowej w Instytucie Języka Polskiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Księga Śląskie studia lingwistyczne ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w 2003 roku. Jadwiga Zieniukowa urodziła się w Łodzi 17 marca 1932 roku. Studia I stopnia w zakresie filologii polskiej odbyła na Uniwersytecie Łódzkim, magisterium z językoznawstwa polskiego (z elementami slawistycznego) uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W roku 1955 rozpoczęła pracę jako asystent w Pracowni Dialektologicznej Zakładu Językoznawstwa PAN w Warszawie, od roku 1990 jako kierownik Pracowni. Pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Śląskim podjęła w roku 1993. Profesor Zieniukowa doktoryzowała się w roku 1966 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie rozprawy o normie języka polskiego w XVIII wieku, w 1981 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego za pracę z konfrontatywnego językoznawstwa słowiańskiego. Tytuł profesora uzyskała w 1993 roku. W zainteresowaniach naukowych Pani Profesor mieszczą się: językoznawstwo historyczne, języki literackie i dialekty, problemy budowy systemu języka, a także uwarunkowania zewnętrzne – język w kontekście zjawisk społecznych i kulturowych. Ze szczególnym zamiłowaniem bada problemy lingwistyczne północno-zachodniego pogranicza językowego Słowiańszczyzny (kaszubszczyzna, języki łużyckie, język polski w zaborze pruskim, głównie na Pomorzu). Interesują ją również kontakty językowe, bilingwizm i zagadnienia normy językowej. Profesor Zieniukowa jest niezwykle aktywnym pracownikiem naukowym, bierze udział w większości slawistycznych konferencji ogólnopolskich jako referentka i dyskutantka. Często wyjeżdża na zagraniczne sympozja naukowe do Niemiec, Rosji, na Ukrainę, do Bułgarii i Belgii. Ma na swym koncie wiele recenzji doktorskich i habilitacyjnych.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.