facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

TYDZIEŃ Z UNIĄ EUROPEJSKĄ

flaga Od 5 do 10 maja w Uniwersytecie Śląskim odbędzie się Tydzień z Unią Europejską. Impreza organizowana jest przez Regionalne Centrum Informacji Europejskiej przy współpracy Biura Promocji i Karier UŚ w ramach działań podejmowanych w okresie poprzedzającym referendum na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Konsultanci z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w budynku Rektoratu przy ul. Bankowej 12 będą udzielali informacji dotyczących min. Unii Europejskiej, przyszłości Polski w UE, polityki unijnej wobec poszczególnych grup społecznych. Na specjalnie przygotowanych stoiskach będzie można otrzymać ulotki, foldery i inne materiały informacyjne. W piątek 9 maja w auli im. Kazimierza Lepszego w Rektoracie odbędzie się szereg wykładów otwartych, po których o godz. 13.00 rozpocznie się otwarta debata europejska. Tydzień z Unią Europejską adresowany jest głównie do studentów i pracowników uczelni, ale również do wszystkich, którzy mają jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Do czynnego udziału zapraszamy zarówno środowiska akademickie naszego regionu, jak również młodzież szkół średnich i wszystkich zainteresowanych problematyką unijną. Program 5-10 maja 2003 r. godz. 9.30 - 14.00 Stoiska informacyjne - Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Katowice (parter budynku) Podstawowe informacje i materiały o Unii Europejskiej i przyszłości Polski w UE, o polityce unijnej wobec poszczególnych grup społecznych 9 maja 2003 r. godz. 9.00 - 14.00 Wykłady otwarte - Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Katowice (Aula im. K. Lepszego) Godz. 9.00 Integracja europejska, warunki członkostwa Polski w UE. Prowadzenie: Wojciech Mąsior Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Godz. 9.45 Edukacja europejska - możliwości korzystania z europejskich programów edukacyjnych, staży i praktyk wymiennych przez studentów. Przyszłość polskiego szkolnictwa wyższego po akcesji do Unii Europejskiej. Prowadzenie: Mariusz Jankowski Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Zespół Programów Międzynarodowych Uniwersytetu Śląskiego Godz. 10.30 Praca dla Polaków w Unii Europejskiej - obecnie i po akcesji do UE. Praca dla Polaków w instytucjach Unii Europejskiej - zasady zatrudniania pracowników, regulacje prawne, wymagania wobec kandydatów. Prowadzenie: Izabela Milewska Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Śląskiego Godz. 11.15 Waluta Euro - szansa czy zagrożenie dla polskiej gospodarki i Polaków. Prowadzenie: Izabela Milewska Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach NBP Oddział Regionalny Katowice Godz. 12.00 Przyszłość Polski poza Unią Europejską. Prowadzenie: Wojciech Mąsior, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego 9 maja 2003 r. godz. 13.00 Otwarta debata europejska - Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 12, Katowice (Aula im. K. Lepszego) Tezy do debaty: 1. Jakie szanse i korzyści daje Unia Europejska młodym Polakom na rynku edukacji i pracy? 2. Czy społeczeństwo polskie pozytywnie odczuje skutki wejścia Polski do UE w życiu codziennym? 3. Czy wejście Polski do Unii Europejskiej spowoduje dynamiczny rozwój polskiej gospodarki? 4. Czy możliwość odwoływania się polskich obywateli do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wpływa na lepsze funkcjonowanie prawa w naszym kraju? 5. Czy przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowoduje zanik naszej tożsamości narodowej, kultury, obyczajów i tradycji? Organizatorzy: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Katowicach ul. Wojewódzka 42 40-201 Katowice tel./fax (32) 209 17 01, 209 16 90 http://www.cie.gov.pl Uniwersytet Śląski w Katowicach Biuro Promocji i Karier ul. Bankowa 12A 40-007 Katowice tel. (32) 359 19 76, fax 203 62 50 http://www.bpik.us.edu.pl

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.