facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Europejski Kongres Gospodarczy 2011

Panel dyskusyjny prowadził JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Jan Pyka, a wystąpienie inauguracyjne wygłosiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka
Panel dyskusyjny prowadził JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. dr hab. Jan Pyka, a wystąpienie inauguracyjne wygłosiła minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Foto: Biuro Prasowe

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.