facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

W STRONĘ NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO

Polskie Towarzystwo Fizyczne Oddział w Katowicach serdecznie zaprasza na konwersatorium, na którym dr hab. Edward A. Görlich z Instytutu Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego wygłosi wykład: W stronę Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego. Konwersatorium odbędzie się we wtorek 15 kwietnia o godz. 12.15 w Sali Audytoryjnej III Instytutu Fizyki, Uniwersytet Śląski, Katowice, ul. Uniwersytecka 4. Coraz wyraźniej rysuje się szansa powstania NARODOWEGO CENTRUM PROMIENIOWANIA SYNCHROTRONOWEGO. To celowo wytwarzane promieniowanie elektromagnetyczne dzięki swoim nadzwyczajnym własnościom doprowadziło do rozwoju bardzo zaawansowanych metod fizycznych, które odgrywają istotną rolę również w innych niż fizyka dziedzinach. Dotyczy to między innymi zarówno chemii, biologii, farmakologii, nauk medycznych, jak i nowoczesnych technologii materiałowych. Dostępności synchrotronowych źródeł światła zawdzięczamy wyjaśnienie wielu własności materiałów i zjawisk na poziomie molekularnym i atomowym. We wstępie do konwersatorium zostaną krótko przedstawione metody wytwarzania i własności promieniowania synchrotronowego decydujące o jego szerokich zastosowaniach badawczych. Powstanie Centrum oparte jest o synchrotron SUPER ACO, którego przeniesienie z Orsay do Krakowa mogłoby nastąpić w 2004 roku. Omówione zostaną możliwości pomiarowe stwarzane przez to źródło światła i obecny stan przygotowań. Uruchomienie w Polsce tak uniwersalnego narzędzia badawczego jest bezprecedensową szansą stworzenia jedynego w tym rejonie Europy, nowoczesnego, interdyscyplinarnego laboratorium promieniowania synchrotronowego stojącego na światowym poziomie.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.