facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta koordynatorów litewskich w Cieszynie w ramach projektu „Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu…”

Od 18 do 19 maja 2011 r. na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie odbędzie się wizyta przygotowawcza w ramach projektu „Tough talks on Czesław Miłosz – tolerance, dialogue, partnership” („Trudne rozmowy o Czesławie Miłoszu – tolerancja, dialog, partnerska współpraca”).

W wizycie ze strony litewskiej będzie uczestniczył koordynator litewski projektu doc. dr Romuald Naruniec i dr Krystyna Syrnicka. Ze strony polskiej – koordynator całości projektu dr Wiesława Walkowska i dr Lidia Wollman oraz studentki: Irena Foks i Justyna Jabłeka. Przewidziano również spotkanie z dziekan Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji prof. dr hab. Haliną Rusek oraz dyrekcją Instytutu Nauk o Edukacji.

Wizyta przygotowawcza ma na celu doprecyzowanie wzajemnych oczekiwań, wymianę doświadczeń i określenie szczegółowo działań, które będą realizowane w Polsce i na Litwie. Prace przygotowawcze polegać będą na zbieraniu informacji o Czesławie Miłoszu, zwłaszcza tych mniej znanych i kontrowersyjnych, zarówno w jego biografii, jak i twórczości. Młodzież polska skupi się na końcowym okresie twórczości poety, natomiast młodzież litewska przybliży jego miejsce urodzenia i sposób, w jaki poeta jest współcześnie postrzegany na Litwie. Wizyta studentów z Litwy odbędzie się dopiero w październiku.

Projekt „Tough talks on Czesław Miłosz – tolerance, dialogue, partnership” jest finansowany w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży 2011 FORMAT 1. Jego celem jest dialog międzykulturowy z uwzględnieniem historii, tradycji i wspólnych korzeni polsko-litewskich oraz wymiana doświadczeń na różnych płaszczyznach działalności społeczno-kulturalnej. Partnerami projektu są dwie uczelnie: Uniwersytet Śląski oraz Wileński Uniwersytet Pedagogiczny. Uczestnikami projektu są studenci studiów dziennych: 10 studentów filologii polskiej z Litwy oraz 10 studentów pedagogiki z Polski.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.