facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie podsumowujące realizację projektu START

Start

19 maja 2011 roku o godz. 13.00 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego (sala 29) odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu promocji przedsiębiorczości w uczelniach województwa śląskiego – START.

W wydarzeniu udział weźmie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik.

Obecnie dobiega końca realizacja ostatniego już cyklu programu. Założeniem projektu był rozwój postaw przedsiębiorczych wśród studentów i doktorantów Uniwersytetu Śląskiego. Spodziewanym efektem miał być wzrost liczby nowych przedsiębiorstw. Prezentacja wyników będzie miała miejsce na czwartkowym spotkaniu.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.