facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Akcja Czekolada zakończona

Od 11 do 17 kwietnia 2011 r. na Wydziale Prawa i Administracji UŚ w Katowicach miała miejsce zbiórka pod hasłem: akcja Czekolada. Została ona przeprowadzona na wniosek studentów II oraz III roku kierunku administracji, studiów niestacjonarnych.

Podczas akcji zebrano: artykuły spożywcze o łącznej wadze 18,181 kg, artykuły szkolne i biurowe w ilości 44 opakowań i 122 szt. oraz środki czystości w ilości 6 opakowań i 10 szt. Zebrane dary zostały przekazane Świetlicy Socjoterapeutycznej i Młodzieżowemu Klubowi Wspierania Rozwoju Osobistego w ramach Fundacji „Gniazdo” w Katowicach.

Uniwersytet Śląski nie poniósł żadnych kosztów związanych z przeprowadzeniem akcji, która była możliwa dzięki datkom osób prywatnych.

Wydarzenie odbyło się na mocy decyzji nr ZK.5311.09.2011.CCH z dn. 05.04.2011 r. wydanej przez prezydenta Katowic.
 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.