facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Spotkanie z prof. dr. hab. Witoldem Jurkiem

Spotkanie poświęcone było kwestiom związanym z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym
Spotkanie poświęcone było kwestiom związanym z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Foto: Gazeta Uniwersytecka UŚ

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.