facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

UNIA A OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zaprasza na wykład Nasza "Ochrona Środowiska" przy stole negocjacyjnym Unii Europejskiej, organizowany w ramach XI cyklu wykładów: Wybrane problemy ekologii i ochrony środowiska, który wygłosi dr Janusz Radziejowski. Spotkanie odbędzie się w czwartek 10 kwietnia o godz. 16.00 w auli Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ przy ul. Bankowej 9. Wykład ten należy do realizowanego przez Centrum programu „Forum Natura” przewidującego cykl ogólnodostępnych, interdyscyplinarnych spotkań o charakterze popularnonaukowym na tematy związane ze środowiskiem przyrodniczo-społecznym. Janusz Radziejowski, dr nauk geograficznych, do roku 1997 wicedyrektor Instytutu Ochrony Środowiska, w latach 1997 –2001 główny konserwator przyrody, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, członek Zespołu Negocjacyjnego o Członkostwo Polski w Unii Europejskiej odpowiedzialny za ochronę środowiska, wiceprzewodniczący Rady Zarządzającej Programu Środowiskowego ONZ (UNEP) – w latach 2000 – 2001. Obecnie wykłada sprawy ochrony środowiska i integracji europejskiej oraz zajmuje się działalnością ekspercką. Autor prac w zakresie ochrony planowania przestrzennego, ochrony przyrody, polityki ochrony środowiska i integracji europejskiej.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.