facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Konferencja i warsztaty z zakresu komunikacji akademickiej

Od 9 do 11 czerwca 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŚ w Sosnowcu odbędzie się 2. Konferencja Międzynarodowa PRISEAL „Publishing and Presenting Research Internationally: Issues for Speakers of English as an Additional Language. Occupyingniches: Interculturality, cross-culturality and aculturality in academic research”.

Konferencja ta stanowi światowe forum dyskusji nad rolą języka angielskiego w przekazie myśli naukowej zarówno przy zastosowaniu tradycyjnego medium druku, jak i przekazu w formie elektronicznej. Konferencja PRISEAL adresowana jest do naukowców zajmujących się szeroko pojętym dyskursem akademickim, tłumaczy, wydawców prac naukowych i czasopism anglojęzycznych, projektantów kursów języka angielskiego i podręczników. Uczestnictwo w konferencji zgłosiło 100 delegatów z ponad 20 krajów całego świata, a mówcami plenarnymi będą: prof. John Swales z University of Michigan, USA, Ken Hyland z University of Hong Kong i Anna Mauranen z Uniwersytetu w Helsinkach. Obrady okrągłego stołu prowadzić będzie prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek, rektor Uniwersytetu Śląskiego w latach 1996–2002, sympozjum przedkonferencyjne – prof. Margaret Cargill z University of Adelaide w Australii, a jedną z kluczowych sesji – kilkuosobowy zespół badawczy z Uniwersytetu w Saragossie, miasta, które, podobnie jak Katowice, ubiega się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://ija.us.edu.pl/sub/prisealweb.

W dniu poprzedzającym konferencję 8 czerwca 2011 r. w godz. 14.30–16.00 w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu odbędą się warsztaty poświęcone umiejętności pisania tekstów naukowych. Poprowadzi je prof. Margaret Cargill. Tematem spotkania będzie rozwijanie kompetencji i sprawności pisania tekstów naukowych na potrzeby publikacji w języku angielskim jako języku dodatkowym. Warsztaty prowadzone będą w języku angielskim. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie konferencji http://ija.us.edu.pl/sub/prisealweb (zakładka Preconference workshop). Udział w warsztatach nie jest związany z uczestnictwem w konferencji i jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona – o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszenia. Organizatorem przedsięwzięcia jest przez Instytut Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.