facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Wizyta studentów z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi na UŚ

16 maja 2011 r. Uniwersytet Śląski będzie gościł grupę studentów z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi. Podczas spotkania pracownicy Biura Karier, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Działu Współpracy z Zagranicą przybliżą specyfikę i obszary swego działania. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 12.30 w sali 61 w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego.

Studenci będą przybywać w Polsce na zaproszenie Fundacji Rozwoju Świętochłowic w ramach programu Study Tours to Poland, finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i administrowanego przez Kolegium Europy Wschodniej, Fundację Borussia.

Organizatorem spotkania jest Biuro Karier UŚ.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.