facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

POSIEDZENIE SENATU UŚ

Kolejne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się we wtorek 8 kwietnia w auli im. Kazimierza Lepszego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach. W porządku obrad poza sprawami bieżącymi i kadrowymi znalazło się zatwierdzenie umowy o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim a Wolnym Międzynarodowym Uniwersytetem Mołdowy, Forschungszentrum Karlsruhe GmbH oraz Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze. Senat będzie rozpatrywał również zmiany do Regulaminu Studiów w Uniwersytecie Śląskim oraz opiniował Regulamin Wydziału Teologicznego.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.