facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

KOLEGIUM W GOŚCINIE

Kolejne spotkanie Kolegium Rektorskiego Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się w poniedziałek 7 kwietnia na Wydziale Nauk o Ziemi UŚ w Sosnowcu. Z inicjatywy JM Rektora prof. dr. hab. Janusza Janeczka Kolegia poprzedzające posiedzenia Senatu odbywają się w siedzibach wydziałów, co służyć ma lepszemu, bo bardziej bezpośredniemu poznaniu spraw poszczególnych środowisk oraz większej integracji pracowników uczelni. Dotychczas Rektorzy gościli już na Wydziale Pedagogiki i Psychologii i Wydziale Techniki. Posiedzenie majowe odbędzie się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii a czerwcowe na Wydziale Teologicznym.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.